این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Henry Fonda

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Henry Fondaمشاهده آثار این هنرمند : Henry Fonda
Henry Fonda
Won 1 Oscar. Another 16 wins & 15 nominations. See more awards »

دانلود فیلم On Golden Pond 1981
ریلیز اختصاصی سایت

Won 3 Oscars. Another 11 wins & 23 nominations. See more awards »
دانلود فیلم City on Fire 1979
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Meteor 1979
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. See more awards »
دانلود فیلم Fedora 1978

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Rollercoaster 1977

دانلود فیلم Midway 1976
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم My Name Is Nobody 1973
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

دانلود فیلم The Cheyenne Social Club 1970
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Yours, Mine and Ours 1968
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 2 Golden Globes. Another 2 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Once Upon a Time in the West 1968

4 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Boston Strangler 1968
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Golden Globe. Another 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Firecreek 1968
ریلیز اختصاصی سایت