این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار James Mason

نمایش مطالب
نمایش مطالب
James Masonمشاهده آثار این هنرمند : James Mason
James Mason
Nominated for 3 Oscars. Another 5 wins & 10 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Yellowbeard 1983

دانلود فیلم Evil Under the Sun 1982

دانلود فیلم The Verdict 1982
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 5 Oscars. Another 3 wins & 9 nominations. See more awards »
دانلود فیلم ffolkes 1980
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Bloodline 1979
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Boys from Brazil 1978
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Nominated for 3 Oscars. Another 2 wins & 10 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Cross of Iron 1977
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The MacKintosh Man 1973
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Bad Man's River 1971
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Blue Max 1966
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 BAFTA Film Award. Another 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Georgy Girl 1966
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 4 Oscars. Another 5 wins & 13 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Lord Jim 1965

Nominated for 2 BAFTA Film Awards. See more awards »