این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Winona Ryder

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Winona Ryderمشاهده آثار این هنرمند : Winona Ryder
Winona Ryder
Nominated for 2 Oscars. Another 18 wins & 47 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Destination Wedding 2018

دانلود فیلم Author: The JT LeRoy Story 2016
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Experimenter 2015

2 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Turks & Caicos 2014

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Homefront 2013

دانلود فیلم The Iceman 2012

دانلود فیلم The Letter 2012
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Frankenweenie 2012

Nominated for 1 Oscar. Another 11 wins & 49 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Dilemma 2011

دانلود فیلم Black Swan 2010

Won 1 Oscar. Another 92 wins & 258 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Private Lives of Pippa Lee 2009

1 win & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Star Trek 2009

Won 1 Oscar. Another 24 wins & 92 nominations. See more awards »