این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Anne Baxter

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Anne Baxterمشاهده آثار این هنرمند : Anne Baxter
Anne Baxter
Won 1 Oscar. Another 3 wins & 3 nominations. See more awards »

دانلود فیلم All About My Mother 1999
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 56 wins & 38 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Fools' Parade 1971
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Cimarron 1960
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 2 Oscars. Another 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Ten Commandments 1956
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 6 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم I Confess 1953
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم O. Henry's Full House 1952
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم All About Eve 1950
ریلیز اختصاصی سایت

Won 6 Oscars. Another 17 wins & 17 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Razor's Edge 1946
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 2 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Purple Heart 1944

دانلود فیلم Five Graves to Cairo 1943
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Nominated for 3 Oscars. See more awards »
دانلود فیلم The Magnificent Ambersons 1942
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 4 Oscars. Another 4 wins. See more awards »