این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Seymour Cassel

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Seymour Casselمشاهده آثار این هنرمند : Seymour Cassel
Seymour Cassel
Nominated for 1 Oscar. Another 7 wins & 1 nomination. See more awards »

دانلود فیلم L!fe Happens 2011

دانلود فیلم Freerunner 2011
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Kingdom Come 2011
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Little New York 2009
ریلیز اختصاصی سایت

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Postal 2007
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Beer League 2006
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Tenants 2005
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Life Aquatic with Steve Zissou 2004

3 wins & 10 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Stuck on You 2003
ریلیز اختصاصی سایت

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Stealing Harvard 2002

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Passionada 2002
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم 61* 2001

Nominated for 1 Golden Globe. Another 4 wins & 25 nominations. See more awards »