این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Gary Farmer

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Gary Farmerمشاهده آثار این هنرمند : Gary Farmer
Gary Farmer
2 wins & 3 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Jimmy P. 2013
ریلیز اختصاصی سایت

6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Good Neighbors 2010

دانلود فیلم Swing Vote 2008

دانلود فیلم Adaptation. 2002

Won 1 Oscar. Another 64 wins & 100 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Score 2001

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Ghost Dog: The Way of the Samurai 1999

1 win & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Smoke Signals 1998
ریلیز اختصاصی سایت

11 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Dead Man 1995

5 wins & 13 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Tales from the Crypt: Demon Knight 1995

دانلود فیلم Ed and His Dead Mother 1993

دانلود فیلم The Believers 1987
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Police Academy 1984