این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Ava Gardner

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Ava Gardnerمشاهده آثار این هنرمند : Ava Gardner
Ava Gardner
Nominated for 1 Oscar. Another 2 wins & 7 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Cameraman: The Life and Work of Jack Cardiff 2010
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Kid Stays in the Picture 2002
ریلیز اختصاصی سایت

4 wins & 13 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Dead Men Don't Wear Plaid 1982

دانلود فیلم City on Fire 1979
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Sentinel 1977
ریلیز اختصاصی سایت

4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Cassandra Crossing 1976
درخواستی کاربران

دانلود فیلم Earthquake 1974
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 2 wins & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Life and Times of Judge Roy Bean 1972

Nominated for 1 Oscar. Another 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Bible: In the Beginning 1966
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Nominated for 1 Oscar. Another 6 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Seven Days in May 1964
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 2 Oscars. Another 4 wins & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم 55 Days at Peking 1963

Nominated for 2 Oscars. Another 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم On the Beach 1959
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 2 Oscars. Another 4 wins & 7 nominations. See more awards »