این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Rex Harrison

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Rex Harrisonمشاهده آثار این هنرمند : Rex Harrison
Rex Harrison
Won 1 Oscar. Another 7 wins & 11 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Ashanti 1979
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Honey Pot 1967
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Doctor Dolittle 1967
ریلیز اختصاصی سایت

Won 2 Oscars. Another 4 wins & 14 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Agony and the Ecstasy 1965
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 5 Oscars. Another 3 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم My Fair Lady 1964
ریلیز اختصاصی سایت

Won 8 Oscars. Another 16 wins & 13 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Yellow Rolls-Royce 1964
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Won 1 Golden Globe. Another 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Cleopatra 1963
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Won 4 Oscars. Another 2 wins & 13 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Midnight Lace 1960
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Reluctant Debutante 1958
ریلیز اختصاصی سایت

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Anna and the King of Siam 1946
ریلیز اختصاصی سایت

Won 2 Oscars. Another 1 win & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Blithe Spirit 1945
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Night Train to Munich 1940
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 2 nominations. See more awards »