این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Sidney Lumet

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Sidney Lumetمشاهده آثار این هنرمند : Sidney Lumet
Sidney Lumet
Nominated for 5 Oscars. Another 35 wins & 43 nominations. See more awards »

دانلود فیلم By Sidney Lumet 2015
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم What Is Cinema? 2013
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Before the Devil Knows You're Dead 2007

17 wins & 27 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Find Me Guilty 2006

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Manchurian Candidate 2004

Nominated for 1 Golden Globe. Another 1 win & 11 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Gloria 1999
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Critical Care 1997
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Guilty as Sin 1993
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Family Business 1989
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Running on Empty 1988
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 2 Oscars. Another 5 wins & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Morning After 1986
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. See more awards »
دانلود فیلم Power 1986
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »