این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Jean Simmons

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Jean Simmonsمشاهده آثار این هنرمند : Jean Simmons
Jean Simmons
Nominated for 2 Oscars. Another 9 wins & 16 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Howl's Moving Castle 2004
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 14 wins & 19 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Final Fantasy: The Spirits Within 2001
درخواستی کاربران

3 wins & 11 nominations. See more awards »
دانلود فیلم How to Make an American Quilt 1995
ریلیز اختصاصی سایت

4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Happy Ending 1969

Nominated for 2 Oscars. Another 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Rough Night in Jericho 1967
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Mister Buddwing 1966
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 2 Oscars. See more awards »
دانلود فیلم Spartacus 1960

Won 4 Oscars. Another 7 wins & 11 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Elmer Gantry 1960
ریلیز اختصاصی سایت

Won 3 Oscars. Another 8 wins & 12 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Big Country 1958
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 2 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Home Before Dark 1958
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 3 Golden Globes. Another 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Until They Sail 1957
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Hilda Crane 1956