این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Richard Widmark

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Richard Widmarkمشاهده آثار این هنرمند : Richard Widmark
Richard Widmark
Nominated for 1 Oscar. Another 6 wins & 4 nominations. See more awards »

دانلود فیلم I Am Not Your Negro 2016

Nominated for 1 Oscar. Another 28 wins & 46 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Kid Stays in the Picture 2002
ریلیز اختصاصی سایت

4 wins & 13 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Final Option 1982
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Coma 1978
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Rollercoaster 1977

دانلود فیلم The Domino Killings 1977
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم To the Devil a Daughter 1976

دانلود فیلم Murder on the Orient Express 1974
درخواستی کاربران

Won 1 Oscar. Another 8 wins & 16 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Madigan 1968
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Alvarez Kelly 1966

دانلود فیلم The Bedford Incident 1965
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Long Ships 1964
ریلیز اختصاصی سایت