این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Alex Descas

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Alex Descasمشاهده آثار این هنرمند : Alex Descas
Alex Descas
1 nomination. See more awards »

دانلود فیلم Let the Sunshine In 2017

2 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Chocolat 2015

4 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Bastards 2013

1 win & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Limits of Control 2009

دانلود فیلم 35 Shots of Rum 2008
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 15 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Coffee and Cigarettes 2003

2 wins & 9 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The House 1997
ریلیز اختصاصی سایت

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Irma Vep 1996

2 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم I Can't Sleep 1994
ریلیز اختصاصی سایت

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم No Fear, No Die 1990
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 2 nominations. See more awards »