این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Walter Huston

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Walter Hustonمشاهده آثار این هنرمند : Walter Huston
Walter Huston
Won 1 Oscar. Another 5 wins & 4 nominations. See more awards »

دانلود فیلم The Treasure of the Sierra Madre 1948
ریلیز اختصاصی سایت

Won 3 Oscars. Another 12 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Let There Be Light 1946
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Duel in the Sun 1946
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 2 Oscars. Another 1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Dragonwyck 1946

دانلود فیلم And Then There Were None 1945
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Outlaw 1943
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Report from the Aleutians 1943
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 1 win. See more awards »
دانلود فیلم Yankee Doodle Dandy 1942
ریلیز اختصاصی سایت

Won 3 Oscars. Another 3 wins & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم In This Our Life 1942
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Maltese Falcon 1941
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 3 Oscars. Another 4 wins. See more awards »
دانلود فیلم Dodsworth 1936
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Won 1 Oscar. Another 2 wins & 9 nominations. See more awards »
دانلود فیلم American Madness 1932
ریلیز اختصاصی سایت