این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Rick Jaffa

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Rick Jaffaمشاهده آثار این هنرمند : Rick Jaffa
Rick Jaffa
1 win & 2 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Jurassic World 2015

14 wins & 57 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Dawn of the Planet of the Apes 2014

Nominated for 1 Oscar. Another 16 wins & 47 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Rise of the Planet of the Apes 2011

Nominated for 1 Oscar. Another 21 wins & 42 nominations. See more awards »