این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی تاریخی

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : تاریخی

دانلود فیلم First Man 2018

3 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Captain 2017

12 wins & 17 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Ashes in the Snow 2018

دانلود فیلم The Camp on Blood Island 1958
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Brexit 2019

دانلود فیلم National Lampoon: Drunk Stoned Brilliant Dead 2015

5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Von Richthofen and Brown 1971
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Vice 2018

Won 1 Golden Globe. Another 13 wins & 82 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Topsy-Turvy 1999
ریلیز اختصاصی سایت

Won 2 Oscars. Another 11 wins & 28 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Tom Jones 1963
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Won 4 Oscars. Another 16 wins & 20 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Favourite 2018

Nominated for 5 Golden Globes. Another 74 wins & 202 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The War Lord 1965
ریلیز اختصاصی سایت