این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی ترسناک

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : ترسناک

دانلود فیلم Cut Shoot Kill 2017

دانلود فیلم The Little Stranger 2018

دانلود فیلم Nazi Overlord 2018

دانلود فیلم Blood Fest 2018

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Predator 2018

دانلود فیلم Abraham Lincoln vs. Zombies 2012
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم 13 Hours in a Warehouse 2008
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Son of Frankenstein 1939
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Meg 2018

دانلود فیلم The Night Visitor 1971
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Mercy Christmas 2017

1 win & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم 13: Game of Death 2006
ریلیز اختصاصی سایت

5 wins & 9 nominations. See more awards »