این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی مهیج

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : مهیج

دانلود فیلم Vigilante Diaries 2016
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Realm 2018

1 win & 35 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Close 2019

دانلود فیلم An Acceptable Loss 2018

دانلود فیلم The Last Man 2018

دانلود فیلم Hunter Killer 2018

دانلود فیلم VANish 2015
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Foreigner 2003
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Watership Down 1978
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Girl in the Spider's Web 2018

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Package 2013
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Stranger with My Face 2009
ریلیز اختصاصی سایت