این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی جنگی

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : جنگی

دانلود فیلم Trauma 2018

دانلود فیلم Indivisible 2018

دانلود فیلم The Captain 2017

12 wins & 17 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Ashes in the Snow 2018

دانلود فیلم The Camp on Blood Island 1958
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Von Richthofen and Brown 1971
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Tigerland 2000
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Three Kingdoms 2008
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم No Time for Sergeants 1958
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Sea Chase 1955
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Tuskegee Airmen 1995
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Golden Globe. Another 6 wins & 15 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Train 1964
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 1 win & 2 nominations. See more awards »