این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی سال های 1979-1970

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : سال های 1979-1970

دانلود فیلم Watership Down 1978
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Wuthering Heights 1970
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Golden Globe. See more awards »
دانلود فیلم The Anonymous Heroes 1971

دانلود فیلم The Great Santini 1979
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 2 Oscars. Another 3 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Yakuza 1974
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Wild Little Bunch 1973
ریلیز اختصاصی سایت

3 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Cas ino 1972

دانلود فیلم Semi-Tough 1977
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Reincarnation of Peter Proud 1975
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Von Richthofen and Brown 1971
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Hi, Mom! 1970

دانلود فیلم Those Mad, Mad Moviemakers 1974
ریلیز اختصاصی سایت