این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی iMovie-DL

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : iMovie-DL

دانلود فیلم Vigilante Diaries 2016
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Gateway 2015
ریلیز اختصاصی سایت

6 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم VANish 2015
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Ecstasy of Isabel Mann 2012
ریلیز اختصاصی سایت

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Until the Light Takes Us 2008
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم War Eagle, Arkansas 2007
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Wake Up, Ron Burgundy: The Lost Movie 2004
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Foreigner 2003
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Yes Virginia, There Is a Santa Claus 1991
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Short Time 1990
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Watership Down 1978
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Wuthering Heights 1970
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Golden Globe. See more awards »