این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

باکس آفیس

نمایش مطالب
نمایش مطالب

باکس آفیس


 عنوانهفتگیکلهفته
The Upside1. The Upside $20.4M$20.4M$20.4M1
Aquaman2. Aquaman $287.9M$17.4M$287.9M4
A Dog's Way Home3. A Dog's Way Home $11.3M$11.3M$11.3M1
Spider-Man: Into the Spider-Verse4. Spider-Man: Into the Spider-Verse $147.8M$9.1M$147.8M5
Escape Room5. Escape Room $32.5M$8.9M$32.5M2
Mary Poppins Returns6. Mary Poppins Returns $151.1M$7.7M$151.1M4
Bumblebee7. Bumblebee $108.9M$7.2M$108.9M4
On the Basis of Sex8. On the Basis of Sex $10.4M$6.1M$10.4M3
The Mule9. The Mule $90.7M$5.7M$90.7M5
Vice10. Vice $35.9M$3.2M$35.9M3