این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود فیلم های ساخته شده در سال 1949

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده فیلم های ساخته شده در سال 1949

دانلود فیلم Under Capricorn 1949
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم White Heat 1949
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Nominated for 1 Oscar. Another 1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Kind Hearts and Coronets 1949
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 BAFTA Film Award. Another 3 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Third Man 1949
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 4 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Shockproof 1949

دانلود فیلم Blood of the Beasts 1949
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم I Was a Male War Bride 1949
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم D.O.A. 1949
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Heiress 1949
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Won 4 Oscars. Another 5 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Rope of Sand 1949
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Act of Violence 1949
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Give Us This Day 1949
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »