این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود فیلم های ساخته شده در سال 1953

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده فیلم های ساخته شده در سال 1953

دانلود فیلم Peter Pan 1953

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم I Vitelloni 1953
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 4 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم House of Wax 1953

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Conquest of Cochise 1953
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Maze 1953

دانلود فیلم City That Never Sleeps 1953
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Lili 1953
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 6 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Stranger Wore a Gun 1953
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Epitome 1953
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Man from the Alamo 1953
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم So This Is Love 1953
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Gion Bayashi aka A Geisha 1953
ریلیز اختصاصی سایت