این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود فیلم های ساخته شده در سال 1972

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده فیلم های ساخته شده در سال 1972

دانلود فیلم The Cas ino 1972

دانلود فیلم The Valachi Papers 1972
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Other 1972
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Wedding in White 1972
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Magnificent Seven Ride! 1972
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Pied Piper 1972
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Blood Spattered Bride 1972
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The 14 Amazons 1972
ریلیز اختصاصی سایت

3 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Sapporo Winter Olympics 1972
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Night of the Lepus 1972
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم What's Up, Doc? 1972

Nominated for 1 Golden Globe. Another 1 win. See more awards »
دانلود فیلم The Effect of Gamma Rays on Man-in-the-Moon Marigolds 1972

Nominated for 1 Golden Globe. Another 3 wins & 1 nomination. See more awards »