این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود فیلم های ساخته شده در سال 1991

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده فیلم های ساخته شده در سال 1991

دانلود فیلم Musuko 1991
ریلیز اختصاصی سایت

25 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Boneyard 1991
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Backdraft 1991

Nominated for 3 Oscars. Another 1 win & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم A Brighter Summer Day 1991
ریلیز اختصاصی سایت

8 wins & 12 nominations. See more awards »
دانلود فیلم A Brief History of Time 1991
ریلیز اختصاصی سایت

4 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Madonna: Truth or Dare 1991
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Oscar 1991

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Subspecies 1991
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Super 1991

دانلود فیلم Raise the Red Lantern 1991

Nominated for 1 Oscar. Another 20 wins & 12 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Commitments 1991
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 11 wins & 10 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Class Action 1991
ریلیز اختصاصی سایت