این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود فیلم های ساخته شده در سال 1992

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده فیلم های ساخته شده در سال 1992

دانلود فیلم Under Siege 1992
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 2 Oscars. Another 3 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Master 1992
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Star Time 1992
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم 3 Ninjas 1992
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Once Upon a Time in China II 1992

2 wins & 11 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Ladybugs 1992
ریلیز اختصاصی سایت

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Hoffa 1992
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 2 Oscars. Another 2 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Babe 1992
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم One Light, One World 1992
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Rapid Fire 1992
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Hard Boiled 1992
درخواستی کاربران

3 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Blame It on the Bellboy 1992
ریلیز اختصاصی سایت