این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود فیلم های ساخته شده در سال 1996

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده فیلم های ساخته شده در سال 1996

دانلود فیلم Foxfire 1996
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Dentist 1996
ریلیز اختصاصی سایت

3 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Day a Pig Fell Into the Well 1996

دانلود فیلم Swingers 1996

3 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Long Kiss Goodnight 1996

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم White Tiger 1996
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Ghost and the Darkness 1996

Won 1 Oscar. Another 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Nutty Professor 1996
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 9 wins & 11 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Happy Gilmore 1996

1 win & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Waiting for Guffman 1996
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Jack 1996
ریلیز اختصاصی سایت

6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Twilight of the Golds 1996
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 4 nominations. See more awards »