این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود فیلم های ساخته شده در سال 2012

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده فیلم های ساخته شده در سال 2012

دانلود فیلم The Angels' Share 2012

7 wins & 9 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Post Tenebras Lux 2012

6 wins & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم What's the T? 2012
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Abraham Lincoln vs. Zombies 2012
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Sushi Girl 2012
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Meeting Evil 2012

دانلود فیلم Friends Never Die 2012

دانلود فیلم Safe 2012

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Iron Sky 2012

4 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Bait 2012

دانلود فیلم Évocateur: The Morton Downey Jr. Movie 2012

دانلود فیلم The Coalition 2012
ریلیز اختصاصی سایت