این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود فیلم های ساخته شده در سال 2014

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده فیلم های ساخته شده در سال 2014

دانلود فیلم The Great Invisible 2014
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Ode to My Father 2014

17 wins & 20 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Pact II 2014
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Second Chance Christmas 2014
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Memory Book 2014
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Looking for Johnny 2014
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Out of Print 2014
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Reaper 2014
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Miracle: Devil Claus' Love and Magic 2014

دانلود فیلم Fat, Sick & Nearly Dead 2 2014
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Frame 2014
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم I Put a Hit on You 2014
ریلیز اختصاصی سایت

2 nominations. See more awards »